Grenzen en grenzeloosheid

psychoanalyse in een nieuwe tijd
NPaV Symposium | zaterdag 15 september 2018

NPaV symposium

zaterdag 15 september 2018

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert op zaterdag 15 september 2018 een symposium rond het thema “Grenzen en Grenzeloosheid”, psychoanalyse in een nieuwe tijd.

Een zestal sprekers zal dit thema vanuit een eigen psychoanalytisch perspectief benaderen, waarbij uiteraard ook ruimte is voor discussie.

Het symposium is bestemd voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn. Ook studenten die geïnteresseerd zijn in de psychoanalytische theorie en praktijk zijn van harte welkom.

Grenzen en grenzeloosheid

Psychoanalyse in een nieuwe tijd

Op dit symposium bespreken we belangrijke thema’s van deze tijd vanuit een psychoanalytische visie, zowel in theoretische zin maar vooral ook vanuit de klinische praktijk. De psychoanalytische behandelsetting biedt een veilige en vertrouwde omgeving die het mogelijk maakt om in hectische tijden waarin veel niet meer is wat het lijkt, tot bezinning en zelfreflectie te komen. In een ontdekkingsreis naar het eigen onbewuste innerlijke leven proberen we belemmeringen die ons in de weg staan op te lossen en talenten meer ruimte te geven. Hier is moed en doorzettingsvermogen voor nodig en van twee kanten toewijding aan de therapeutische relatie.

Tegelijkertijd leven we in een wereld die razendsnel verandert en waarin de mogelijkheden eindeloos lijken. Grenzen vervagen en verschillen lijken kleiner te worden. De beslotenheid van de spreekkamer lijkt haaks te staan op alles delen. Kunnen we nog alleen met ons zelf zijn? Bestaan we nog wel als we niet gezien en geliked worden?

In de lezingen komt aan bod hoe de psychoanalytische theorie en praktijk zich tot deze nieuwe tijd kan verhouden en wordt het thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

Programma

09.00 – 10.00 uur
Ontvangst
10.00 – 10.10 uur
Opening door Annemarie de Wit, voorzitter van de NPaV
10.10 – 10.15 uur
Inleiding door de dagvoorzitter Marc Hamburger
10.15 – 10.45 uur
Jos Dirkx:
Verloren tijd, verdwenen ruimte; psychoanalyse en de behoefte aan verlangzaming en resonantie
10.45 – 11.15 uur
Catherine Pannevis:
Held op sokken; de betekenis van grenzen in de vroege ouder-kindrelatie
11.15 – 11.45 uur
Koffie
11.45 – 12.15 uur
Eva Prinsen:

Wanneer er geen scheiding is:
over een proces van gebrekkige afgrenzing in een adolescentenanalyse

12.15 – 12.45 uur
Forumdiscussie I
12.45 – 14.00 uur
Lunch
14.00 – 14.30 uur
Claudia Schnitzler:
Grenzen van de analyticus; het onderkennen en hanteren van  ‘enactments’
14.30 – 15.00 uur
Edwin Bouman:
De man in beroering: identiteit en grenzen
15.00 – 15.30 uur
Thee
15.30 – 16.00 uur
Leontine Brameijer:
Kinderanalyse in tijden van oorlog: agressie en grenzen in buiten- en binnenwereld
16.00 – 16.30 uur
Forumdiscussie II
16.30 – 16.45 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 – 17.45 uur
Borrel

Personalia

Edwin Bouman is psychotherapeut / psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd in Amsterdam.
Leontine Brameijer is psychotherapeut / psychoanalytica, zelfstandig gevestigd in Utrecht.
Jos Dirkx is psychiater / psychotherapeut / psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd in Utrecht.
Marc Hamburger is psychotherapeut / psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd in Utrecht.
Catherine Pannevis is klinisch psycholoog / psychotherapeut / Infant Mental Health-specialist en kinderanalytica i.o., zelfstandig gevestigd in Amsterdam.
Eva Prinsen is psychotherapeut / (kinder)psychoanalytica, zelfstandig gevestigd in Amsterdam.
Claudia Schnitzler is psychotherapeut / psychoanalytica, zelfstandig gevestigd in Amsterdam.
Annemarie de Wit is psychotherapeut / psychoanalytica, zelfstandig gevestigd in Eindhoven.

Algemene informatie

Locatie symposium
Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht
Inschrijving
Het congres is toegankelijk voor psychiaters, psychotherapeuten en psychologen, of zij die hiervoor in opleiding zijn. In verband met de presentatie van klinisch materiaal en de daaraan verbonden geheimhoudingsplicht is een relevante BIG registratie vereist. Nog niet BIG geregistreerden dienen vooraf contact op te nemen.
Kosten
€ 180,- te voldoen bij de digitale inschrijving. U ontvangt te zijner tijd tevens een boekje met de lezingen, dat naar aanleiding van het symposium zal verschijnen.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten; op vertoon van collegekaart kunnen zij voor € 80,- deelnemen aan het symposium.

Aanmelden en annuleren
Nad at u heeft betaald, ontvangt u een bevestigingsbericht. Hiermee is uw inschrijving definitief. Het bevestigingsbericht is tevens uw toegangsbewijs. Annuleren is mogelijk tot 1 september 2018. Het hele bedrag minus €25,- administratiekosten wordt gerestitueerd.
Accreditatie

Accreditatie van alle programmaonderdelen toegekend:
FGzPt (klinisch psychologen) 5 punten, NVvP (psychiaters) 5 punten, bij de NVP 4 punten.

Contact over deelname

info@npav.nl

Nederlandse Psychoanalytische Vereniging

www.npav.nl

Academiegebouw

Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht